Privacyverklaring

Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze medewerkers wordt gerespecteerd.  Wij willen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens die wij als school verwerken wordt omgegaan.

Hoe wij als school omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, wat voor afspraken wij maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van oo-emmen.nl Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de (G)MR vastgesteld.

Cameratoezicht
Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Cameratoezicht wordt toegepast voor het observeren van ongeoorloofd toegang tot ons schoolgebouw en/of er vernielingen aan ons schoolgebouw en schoolplein worden gepleegd.
Hoe de school omgaat met het cameratoezicht en onder welke voorwaarden dit gebeurt kunt u lezen in de Cameratoezicht reglement op de site van Openbaar Onderwijs Emmen.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden