Welkom bij 't Swarte Meer

Basisschool ‘t Swarte Meer is een openbare basisschool voor primair onderwijs.
Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde kenmerken.

obs 't Swarte Meer
leren met en van elkaar

Openbaar Onderwijs Emmen

oog voor de wereld!


Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 30 basisscholen verspreid door de gemeente Emmen:
  • 28 openbare basisscholen met regulier, onderzoekend, ervaringsgericht, dalton-, BAS- en montessorionderwijs;
  • 1 school voor speciaal basisonderwijs;
  • 1 school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. 
Oog voor de wereld is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!
 
© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden