OR

Op onze school is er een ouderraad. De OR komt op voor de belangen van de ouders en de kinderen. De OR bereidt in overleg met directie & leerkrachten verschillende activiteiten voor. 
Verder beheert de O.R. de financiën van de schoolkas, waar alle activiteiten en feesten uit betaald worden. De leden van de OR zijn veel op school aanwezig en begeleiden heel veel activiteiten.

OUDERRAAD (O.R.)
Danielle Jagt - voorzitter
Linda Bust - penningmeester
Betsy Hoogenberg - secretaris
Genette Hoogenberg - lid
Alie Lambers - lid
Jorien Rengers - lid
Annemarie Kuhl - lid
Monika Blok - lid (vanuit team)
Annie de Jonge - lid (vanuit team)

Lees verder over...

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden